DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Dịch Vụ Pháp Lý Giải Quyết Tranh Chấp

Giải quyết tranh chấp

Với đội ngũ Luật sư/chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, InvestConsult đã tham gia giải quyết thành công rất nhiều vụ việc tranh chấp liên quan đến kinh doanh – thương mại, hành chính, dân sự, lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại trọng tài và tòa án.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Phân tích, đánh giá về các khía cạnh liên quan đến tranh chấp;
  • Hỗ trợ hòa giải, đàm phán và đưa ra các phương án giải quyết các tranh chấp;
  • Tham gia tranh tụng tại tòa án các cấp;
  • Tham gia tranh tụng tại cơ quan trọng tài;
  • Hỗ trợ thi hành án;
  • Công nhận và thi hành bản án/phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.