Dịch vụ pháp lý

Dịch Vụ Pháp Lý Tài Chính – Ngân Hàng – Thị Trường Vốn

Tài chính – Ngân hàng – Thị trường vốn

InvestConsult có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường vốn tại Việt Nam. Đặc biệt là chúng tôi có sự hợp tác thường xuyên với các ngân hàng, tổ chức tài chính và các chuyên gia trong lĩnh vực này để phát triển các giải pháp kết hợp giữa pháp lý và kỹ thuật tài chính nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo nhất.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm :

  • Thực hiện rà soát pháp lý liên quan đến hoạt động IPO của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước;
  • Tư vấn pháp lý về phát hành cổ phần, trái phiếu trên thị trường trong và ngoài nước;
  • Soạn thảo/rà soát đàm phán bộ hợp đồng liên quan đến giao dịch cấp vốn, bảo lãnh trong và ngoài nước giữa các doanh nghiệp với nhau và với ngân hàng/tổ chức tín dụng;
  • Phát hành ý kiến pháp lý liên quan đến các giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.