Dịch vụ pháp lý

Dịch Vụ Pháp Lý Hợp Đồng

Hợp Đồng

 

InvestConsult cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện liên quan đến Hợp đồng. Với đội ngũ luật sư được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi đã thực hiện hàng ngàn giao dịch và luôn được khách hàng trong, ngoài nước tín nhiệm.
Dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn
– Nghiên cứu và tư vấn các quy định pháp luật về hợp đồng;
– Soạn thảo hợp đồng;
– Tư vấn sửa đổi và hoàn thiện hợp đồng;
– Hỗ trợ đàm phán ký kết hợp đồng;
– Giải quyết tranh chấp hợp đồng trong các lĩnh vực mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hợp đồng đại lý, ủy thác, logistics, hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng mua bán cổ phần, hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, tài chính, đầu tư, lao động, chuyển giao công nghệ …