Sở hữu trí tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ Điều tra, xử lý vi phạm quyền SHTT

Điều tra, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Song song với việc hỗ trợ Khách hàng trong việc xác lập quyền Sở hữu Trí tuệ, thế mạnh của InvestConsult là cung cấp các biện pháp và chiến lược trong việc hỗ trợ khách hàng khi bị xâm phạm quyền và lợi ích trong sở hữu trí tuệ. Chúng tôi đã giải quyết thành công hàng nghìn vụ việc xâm phạm liên quan đến nhiều lĩnh vực như may mặc, hàng tiêu dùng, hóa nông, thể thao…

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực thi các biện pháp xử lý vi phạm bao gồm (không giới hạn):

  • Điều tra, thu thập thông tin/ chứng cứ;
  • Tư vấn biện pháp xử lý;
  • Giám định dấu hiệu vi phạm;
  • Lập vi bằng (thừa phát lại);
  • Gửi thư cảnh báo;
  • Đại diện khách hàng trước cơ quan thực thi;
  • Phối hợp Cơ quan chức năng để xác định/ xử lý dấu hiệu vi phạm;
  • Nộp đơn kiểm soát biên giới.