Nhân Sự

Về Chúng Tôi Nhân Sự

lãnh đạo

Thành viên cao cấp

Ngô Thùy Dương

Lĩnh vực hoạt động:

– Xác lập quyền SHTT

– Thực thi quyền SHTT

– Giải quyết tranh chấp liên quan SHTT

Kinh nghiệm: 11 năm

Ninh Thị Thu Thủy

Lĩnh vực hoạt động:

– Tư vấn đầu tư

– Doanh nghiệp & Quản trị

– M&A

– Đất đai – Bất động sản

– Y tế – Giáo dục

– Giấy phép

Kinh nghiệm: 11 năm

Nguyễn Mỹ Linh

Lĩnh vực hoạt động:

– Tư vấn đầu tư

– Tìm kiếm đối tác

– M&A

– Doanh nghiệp & Quản trị

– Đất đai – Bất động sản

– Lao động

Kinh nghiệm: 8 năm

Mai Thị Thanh Xuân

Lĩnh vực hoạt động:

– Nhãn hiệu (Đăng ký, Chuyển nhượng, Lixăng, Điều tra, Khiếu nại)

– Quyền tác giả

Kinh nghiệm: 16 năm

Phạm Lê Nam

Lĩnh vực hoạt động:

– Thực thi quyền SHTT

– Giải quyết tranh chấp liên quan quyền SHTT

– Điều tra vi phạm

– Đánh giá xâm phạm

Kinh nghiệm: 08 năm

Trương Mỹ Linh

Lĩnh vực hoạt động:

– Sáng chế

– Giải pháp hữu ích

– Kiểu dáng công nghiệp

(Xác lập quyền, Duy trì, Chuyển nhượng, Lixăng, Khiếu nại)

Kinh nghiệm: 08 năm

Nguyễn Đức Trung

Lĩnh vực hoạt động:

– Điều tra vi phạm

– Đánh giá xâm phạm

– Thực thi quyền SHTT

– Giải quyết tranh chấp liên quan quyền SHTT

Kinh nghiệm: 05 năm

Vũ Xuân Việt

Lĩnh vực hoạt động:

– Tư vấn đầu tư

– Đất đai

– Nghiên cứu thị trường

– Y tế – Giáo dục

– Giải quyết tranh chấp

– Giấy phép

Kinh nghiệm: 08 năm

Đậu Nguyễn Yến Nhi

Lĩnh vực hoạt động:

– Hàng không dân dụng

– Tư vấn đầu tư

– Giấy phép

Kinh nghiệm: 05 năm

Lê Tùng Anh

Lĩnh vực hoạt động:

– Lao động

– Tư vấn đầu tư

– Hàng không dân dụng

– Hợp đồng

– Giải quyết tranh chấp

Kinh nghiệm: 7 năm