Dịch vụ tư vấn

Dịch Vụ Tư Vấn Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường

InvestConsult cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác. Ngay từ những năm đầu tiên khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới, Mở cửa, thông qua dịch vụ này, chúng tôi đã cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh tổng thể về kinh tế Việt Nam, về môi trường và chính sách đầu tư trong các lĩnh vực từ thương mại, sản xuất, đến dịch vụ và trong từng ngành hàng cụ thể. Thông qua kết quả tìm hiểu thị trường, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng phương án tiếp cận thị trường phù hợp và hiệu quả nhất.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Lập kế hoạch nghiên cứu;
  • Điều tra thu thập thông tin;
  • Phân tích dữ liệu và thông tin;
  • Lập báo cáo nghiên cứu thị trường;
  • Tư vấn giải pháp tiếp cận thị trường.