Dịch vụ tư vấn

Dịch Vụ Tư Vấn Mua Bán & Sáp Nhập

Mua bán & Sáp nhập

Mua bán và sáp nhập (M&A) là một trong các thế mạnh của InvestConsult từ những ngày đầu thành lập. Chúng tôi đã và đang hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả với những cách thức sáng tạo, giúp khách hàng hiểu, dự đoán và phòng tránh được các rủi ro pháp lý trong giao dịch M&A. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng trong nước và quốc tế thực hiện thành công các giao dịch M&A.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn phương án, trình tự thực hiện giao dịch;
  • Soạn thảo/rà soát các thỏa thuận của giao dịch giữa các bên sau khi thống nhất phương án, cách thức thực hiện;
  • Hỗ trợ tham gia vào thực hiện giao dịch thông qua các cuộc đàm phán với khách hàng
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục để hoàn thành giao dịch M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp;