Dịch vụ tư vấn

Dịch Vụ Tư Vấn Dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Trong suốt quá trình hoạt động, InvestConsult đã hỗ trợ thành công hàng ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai các dự án đầu tư trải khắp ba miền Bắc –  Trung – Nam. Khách hàng của chúng tôi là các tổ chức tài chính, ngân hàng và các tập đoàn đến từ châu Âu, Úc,  Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam và một số quốc gia khác… Chúng tôi đã hỗ trợ thành công hàng loạt dự án trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, thương mại, hàng không dân dụng, tài chính ngân hàng…

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (“FDI”) vào Việt Nam

  • Cung cấp các vấn đề pháp lý liên quan đến chính sách, điều kiện, hình thức đầu tư, vốn, lao động và tiền lương, các ưu đãi về đất đai, thuế và các vấn đề có liên quan đến đầu tư tại Việt Nam;
  • Tìm kiếm/giới thiệu địa điểm thực hiện dự án;
  • Soạn thảo/rà soát thỏa thuận/hợp đồng hợp tác đầu tư;
  • Thực hiện thủ tục xin cấp mới/sửa đổi/bổ sung các quyết định/giấy phép đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Đầu tư ra nước ngoài

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục để xin cấp phép cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục liên quan đến hoạt động ngoại hối của dự án đầu tư ra nước ngoài.
  • Kết nối với các hãng luật tại nước ngoài hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam thực hiện các thủ tục đầu tư tại nước ngoài.