Sở hữu trí tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp giúp cho chủ sở hữu có một phòng tuyến vững chắc để bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình. InvestConsult đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ sở hữu công nghiệp liên quan tới kiểu dáng công nghiệp cho các khách hàng Việt Nam và nước ngoài.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tra cứu thông tin;
  • Tư vấn khả năng bảo hộ;
  • Đăng ký cấp bằng độc quyền;
  • Phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền;
  • Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền và quản lý danh mục kiểu dáng công nghiệp cho khách hàng;
  • Chuyển nhượng quyền, chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp.