Sở hữu trí tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác

  1. Điều tra thông tin sử dụng nhãn hiệu

InvestConsult có khả năng phối hợp với các đơn vị có chức năng khảo sát, điều tra thông tin sử dụng nhãn hiệu hàng hóa trên thị trường Việt Nam với mục đích giúp khách hàng trong việc đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu của mình, chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu của bên Thứ ba hoặc trong các vụ việc tranh chấp.

  1. Tên miền

Tên miền là một loại tài sản có giá trị, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay. InvestConsult cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng tiến hành các công việc:

  • Tra cứu, đăng ký tên miền
  • Gia hạn, duy trì tên miền
  • Tiến hành các các hoạt động pháp lý liên quan đến tên miền.
  1. Giống cây trồng

Để được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng và giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện như thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

InvestConsult hỗ trợ khách hàng tiến hành các công việc:

  • Tư vấn về thủ tục đăng ký giống cây trồng
  • Nộp đơn đăng ký giống cây trồng