Dịch vụ tư vấn

Dịch Vụ Tư Vấn Cấp phép sau thành lập

Cấp phép sau thành lập

Chúng tôi luôn đồng hành với nhà đầu tư/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của họ tại Việt Nam, thông qua việc hỗ trợ thực hiện thủ tục xin Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các chứng chỉ hoặc chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Giấy phép hoạt động bệnh viện, phòng khám đã khoa, chuyên khoa;
  • Giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ;
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiệu lưu hành, phân phối sản phẩm;
  • Giấy phép lưu hành, công bố sản phẩm;
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm;
  • Chứng chỉ hoạt động năng lực xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng;
  • Giấy phép lao động;
  • Giấy phép nhập khẩu, phân phối, bán buôn bán lẻ rượu;
  • Các loại giấy phép cần thiết khác trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.