Dịch vụ pháp lý

Dịch Vụ Pháp Lý Hàng không dân dụng

Hàng không dân dụng

InvestConsult là một trong số rất ít công ty luật có bề dày kinh nghiệm đồng hành cùng với sự hình thành và phát triển của thị trường hàng không dân dụng Việt Nam. Chúng tôi có sự hợp tác với các hãng luật hàng đầu thế giới, đến từ Châu Âu, Mỹ, Singapore và các nước trong khu vực. Nhờ vào những thế mạnh này, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các nhà tài trợ nước ngoài, các bên thuê và cho thuê trong hàng trăm giao dịch mua, bán, thuê, thuê mua máy bay từ và đến Việt Nam. Hơn 30 năm trong vai trò luật sư tư vấn, uy tín của InvestConsult ngày càng được nâng cao.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm :

  • Quy định của pháp luật Việt nam về hàng không dân dụng, các chính sách và điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hàng không;
  • Điều kiện, trình tự thủ tục thành lập đại lý/văn phòng bán vé, hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam;
  • Giao dịch mua, bán, cho thuê, cho thuê mua tàu bay giữa các hãng hàng không với bên bán/cho thuê/thuê mua, các bên bảo lãnh tại Việt Nam;
  • Các hoạt động vay, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm, thế chấp. liên quan đến hoạt động hàng không tại Việt Nam;
  • Thực hiện thủ tục cấp mã AEP code, IDERA và các chứng nhận khác nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của các bên trong giao dịch;

Phát hành ý kiến pháp lý (Legal Opinion) về giao dịch.