Dịch vụ pháp lý

Dịch Vụ Pháp Lý Doanh nghiệp & Quản trị DN

Doanh nghiệp & Quản trị Doanh nghiệp

InvestConsult có hơn 30 năm cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở các lĩnh vực công nghiệp, nông nhiệp, năng lượng, xây dựng-bất động sản, y tế, giáo dục, thương mại, vui chơi giải trí, v.v… Dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, kịp thời và toàn diện của chúng tôi giúp các doanh nghiệp hoạt động đồng bộ và hợp lệ trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi gồm :

  • Xây dựng phương án và triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh;
  • Thành lập/tái cấu trúc doanh nghiệp;
  • Xây dựng quy chế nội bộ, các quy định về quản trị và điều hành doanh nghiệp;
  • Kiểm tra, rà soát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp;
  • Giải pháp xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Cập nhật và phân tích các quy định pháp luật mới hoặc sửa đổi bổ sung liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ xin hưởng chế độ, chính sách ưu đãi (tín dụng, thuế, đất đai, ngành nghề..) trong quá trình hoạt động;
  • Tạm ngừng hoạt động dự án, giải thể, phá sản doanh nghiệp