Dịch vụ tư vấn

Dịch Vụ Tư Vấn Tìm kiếm đối tác

Tìm kiếm đối tác

Với bề dày hoạt động hơn 30 năm,  đã thiết lập được những mối quan hệ sâu sắc với các nhà tài trợ, các tập đoàn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng đóng vai trò cầu nối cho các giao dịch thương mại, đầu tư, sản xuất, hợp tác kinh doanh trên khắp thế giới, thông qua dịch vụ tìm kiếm đối tác đầu tư, kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn đối tác;
  • Tìm kiếm, tổng hợp danh sách đối tác phù hợp;
  • Phân tích, đánh giá khả năng thực hiện giao dịch, hợp tác đầu tư;
  • Tư vấn phương án hợp tác;
  • Thẩm tra pháp lý của đối tác;
  • Hỗ trợ đàm phán soạn thảo/rà soát các thỏa thuận/hợp đồng hợp tác giữa các đối tác.