Sở hữu trí tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ Sáng chế – giải pháp hữu ích

Sáng chế giải pháp hữu ích

Xác lập quyền bảo hộ sáng chế là cơ sở để xử lý và hạn chế các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép sáng chế. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế, chúng tôi đã giúp nhiều khách hàng bảo hộ và quản lý có tính chiến lược hệ thống sáng chế của mình.

Trong những năm qua, InvestConsult đã tư vấn cho khách hàng đăng ký và bảo hộ thành công gần 2.000 sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài. 

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tra cứu thông tin;
  • Tư vấn về khả năng đăng ký;
  • Đăng ký cấp bằng độc quyền;
  • Phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền;
  • Duy trì hiệu lực bằng độc quyền và quản lý danh mục sáng chế/giải pháp hữu ích cho khách hàng;

Chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích.