Sở hữu trí tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ Nhãn Hiệu

Nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là bước quan trọng trong việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ khỏi sự xâm phạm của bên thứ ba, đồng thời tránh xung đột với nhãn hiệu của chủ thể khác. InvestConsult cung cấp dịch vụ tư vấn mang tính thực tiễn, sáng tạo, phù hợp với quy luật của thị trường, nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc bảo hộ và quản lý quyền nhãn hiệu.

Hàng chục nghìn nhãn hiệu đã được chúng tôi đại diện khách hàng đăng ký thành công tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tra cứu, cung cấp thông tin
  • Phân loại sản phẩm/dịch vụ, đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng
  • Đăng ký tại Cơ quan chức năng;
  • Phản đối, khiếu nại, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký
  • Ghi nhận thay đổi liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký
  • Đăng ký chuyển nhượng
  • Đăng ký chuyển giao quyền sử dụng
  • Gia hạn hiệu lực

Quản lý hồ sơ cho khách hàng.