Nhân Sự

 

Our People

Nhân Sự Nguyễn Ngọc Tuệ

Nguyễn Ngọc Tuệ

Chủ Tịch

NĂNG LỰC

Được đào tạo bài bản tại những môi trường giáo dục hàng đầu Việt Nam và Anh quốc, ông Tuệ là người có khả năng lĩnh hội các tư duy, xu hướng mới của thế giới và áp dụng vào Việt Nam để định hướng cho sự phát triển của Công ty. Sự am hiểu sâu sắc về kinh tế, chính trị và tư duy nhạy bén giúp ông có khả năng dự báo các thời cơ và thách thức trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo, quản lý Công ty, Ông Tuệ còn là một chuyên gia tư vấn pháp lý với 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Đầu tư nước ngoài; Hoạt động doanh nghiệp; Mua bán & sáp nhập (M&A); Tái cơ cấu doanh nghiệp; Ngân hàng & Tài Chính; Thị trường vốn; Phân tích môi trường vĩ mô.

Ông Tuệ có thế mạnh đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn cho các dự án đầu tư trong và ngoài nước, thiết lập, vận hành và phát triển những dự án kinh doanh mới, tư vấn pháp lý đảm bảo sự thông suốt cho hoạt động kinh doanh của các dự án.

ĐÀO TẠO

– Cử nhân Luật, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

– Cử nhân Kinh Tế Chính Trị, University of Bristol, Vương Quốc Anh

NGÔN NGỮ

– Tiếng Việt

– Tiếng Anh