Nhân Sự

 

Our People

Nhân Sự Phạm Thị Thu Hà

Phạm Thị Thu Hà

Phó Tổng Giám Đốc
Giám đốc InvestConsult Legal Services

NĂNG LỰC

Bà Hà là Luật sư/Đại diện sở hữu trí tuệ với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; Chuyển giao công nghệ; Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; Đầu tư trong và ngoài nước; Mua bán và sáp nhập (M&A).

Luật sư Hà có thế mạnh đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền tại Việt Nam và nước ngoài, tư vấn chuyển giao công nghệ.

Luật sư Hà có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các cơ quan đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ như Cục sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền tác giả, cơ quan Hải quan.

ĐÀO TẠO

– Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

– Cử nhân Kinh tế, Đại học Viễn thông và Bưu chính Moscow

– Bằng Quản lý Quyền Sở hữu Công nghiệp, Đại học Quản lý Quyền Sở hữu Công nghiệp Moscow

NGÔN NGỮ

– Tiếng Việt

– Tiếng Anh

– Tiếng Nga

THÀNH VIÊN

– Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (HBA)

– Hội viên Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

– Hội viên Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA)