Nhân Sự

 

Our People

Nhân Sự Trương Thị Thu Hương

Trương Thị Thu Hương

Phó Tổng Giám Đốc

NĂNG LỰC

– Chuyên gia nghiên cứu, phân tích về môi trường vĩ mô, các vấn đề liên quan tới đầu tư, phát triển.

– Có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực luật học, chính trị học.

– Có 20 năm kinh nghiệm vận hành trung tâm thông tin bao gồm các hoạt động khai thác thông tin phục vụ mục đích nghiên cứu, sản xuất các bản tin kinh tế, xã hội, chính trị, khoa học….

ĐÀO TẠO

– Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội

– Cử nhân Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN

NGÔN NGỮ

– Tiếng Việt

– Tiếng Anh